sb komplet,sb-komplet,ekonomick software,etnictv,kasa,sklad,komise,konsignace,fiskln pam,fiskln modul,skladov hospodstv,daov evidence,daov piznn

 
    MILCOM servis a.s. Šipka Nabízíme Šipka Ekonomický software SB KOMPLET Šipka Proč právě SB KOMPLET
    MILCOM servis a.s. Šipka Kontakty Šipka Středisko informačních technologií Šipka Ekonomický software SB KOMPLET Šipka Proč právě SB KOMPLET
Logo MILCOM servis a.s. SB KOMPLET® - Registrovaná obchodní známka              H&M DataSoft - autoři ekonomického systému SB KOMPLET®

Proč právě SB KOMPLET®

SOP – správa obchodního partnera

Modul Fakturace obsahuje unikátní funkci spojující do jednoho místa úplný přehled o všech aktivitách spojených s daným obchodním partnerem. Nazvali jsme ji SPRÁVA OBCHODNÍHO PARTNERA.

Z jediného okna jsou současně dostupné knihy dodavatelských a odběratelských faktur, včetně úplných přehledů jejich položek, příjmové i výdajové skladové doklady, skladové pohyby, pokladní a bankovní doklady, úhrady faktur, adresa a veškeré údaje připojené k adrese.

Všechny přehledy jsou zobrazeny jako „aktivní“ okna, která lze dále filtrovat, prohledávat, sečítat, tisknout, popř. z nich „dolovat“ detailnější informace. Jediným kliknutím myší lze vystavit či přijmout novou fakturu, která je již předvyplněna obsahem stávající faktury.
Dá se říct, že ve firmě poskytující služby toto okno stačí pro veškerou manipulaci s fakturami. Obchodní manažer jakékoliv obchodní firmy zde najde veškeré údaje potřebné pro jednání se zákazníkem či dodavatelem, všechny tyto údaje jsou aktuální a lze s nimi dále pracovat.

Za pozornost stojí i fakt, že naprosto stejný přístup je použit i pro zobrazení veškerých dokladů svázaných s určitou zakázkou, střediskem a zakázkově i s dealerem.

Dnešní doba vyžaduje rychlé, přesné a úplné informace o aktuálním stavu – ten kdo používá SB KOMPLET ® je má aniž by pro to musel dělat něco navíc – jen je využívá…AZU – analýza zůstatku účtu

Počet dokladů které je nutno v účetnictví zpracovávat se neustále rok od roku zvyšuje. Je to dáno jednak růstem firmy, jednak požadavky manažerů na stále detailnější analytické členění pro získání přesnějších informací. Se zvyšujícím se počtem dokladů roste i rozsah účtového rozvrhu, ale množství času určeného na kontroly a uzávěrky je stále stejné.

Základním kamenem uzávěrky každého účtu je seznam položek z nichž se skládá jeho zůstatek – saldokonto účtu. Pro jednoduchou a rychlou práci na uzávěrkách jsme tedy postupem doby vyvinuli elegantní nástroj nazvaný ANALÝZA ZŮSTATKU ÚČTU.

SB KOMPLET® eviduje v každém účetním dokladu speciální položku Saldokontní případ. Vyplňování této položky hned při vzniku účetního dokladu plně podporují všechny moduly SB KOMPLET®u, samozřejmě ji lze na dokladu editovat.

Při kontrole správnosti účtování se pak pracuje s jediným oknem, kde jsou vidět veškeré účetní doklady jednoho účtu (nebo více účtů současně!) setříděné dle Saldokontního případu. Za každý Saldokontní případ je doplněn součet obou stran a vyčíslen případný rozdíl. Vyrovnané případy je možno vynechat, takže na konec zůstanou jen položky tvořící zůstatek účtu.

Co je ale ve funkci AZU zvláštní je to, že v tomto okně je možno položku Saldokontní případ přímo opravovat - protože veškeré údaje se neustále přepočítávají ihned je vidět výsledek Vašeho zásahu. V případě potřeby je možno použít libovolný filtr či hledání, nebo si údaje přetřídit dle jednoho z deseti parametrů (zajímavé je třídění dle obchodního partnera, střediska či zakázky) i v případě přetřídění jsou doplněny mezisoučty. Díky propracovanému mechanismu editace je práce velmi jednoduchá a rychlá, takže škrtání červenou, modrou, zelenou a černou tužkou už skutečně odzvonilo.

Mít pořádek v knihách podvojného účetnictví je snem každého pořádného účetního, SB KOMPLET® obsahuje nástroj pro jeho splnění...Nový pohled na Vaše data

Úlohou moderního informačního systému není jen rychle a pohodlně pořídit data a zajistit přípravu všech státem požadovaných formulářů. Vlastnosti dnešní techniky nám dávají nástroje k mnohem těsnějšímu přístupu k datům než jsme si dříve dovedli představit. Je jen na umění, píli a zkušenostech programátorů aby běžným uživatelům zpřístupnili data do takové formy ve které se lze snadno orientovat a dále s nimi jednoduše pracovat.

Mezi základní obecné vlastnosti SB KOMPLET®u patří ten fakt, že veškeré výstupy jsou prováděny v „živých“ oknech – lze je filtrovat, třídit, sečítat. V mnoha případech lze přímo z jedné sestavy vynutit výpočet další detailní sestavy např. kliknutí myší na účet v rozvaze je přímý a jediný povel pro přípravu položkové hlavní knihy za tento účet. Výstupy ve tvaru předem připravených reportů jsou používány jen a pouze pro přípravu tiskových sestav.

Všechny základní knihy SB KOMPLET®u jsou vybaveny funkcí Souhrnná tabulka, pomocí které dokáže i naprostý laik získat např. souhrnnou tabulku se součty odběratelských faktur členěnou na jednotlivá střediska a zakázky či jejich procentuální zastoupení.

Většina dokladů které ekonomický systém eviduje je zachycena na jednotlivých účtech v podvojném účetnictví, takže z účetnictví lze získat velmi přesné a detailní informace o stavu firmy. Ne každý však dokáže v podvojném účetnictví číst jako v otevřené knize, proto SB KOMPLET® obsahuje jednoduché ale velmi účinné nástroje pro přípravu vašich vlastních sestav. Tyto nástroje lze použít i pro export dat mimo SB KOMPLET®, ale také např. pro automatické zaúčtování rozpracované výroby nebo pro přípravu složitých ekonomických rozborů.

O skutečném stavu své firmy víte jen to, co Vám řekne Váš ekonomický systém, SB KOMPLET® toho umí říct hodně…Internetová soužití

Internet je dnes skloňován ve všech médiích a reklamách. Pod pojmem e-byznys si většinou představujeme - a také tomu tak často je - více či méně těsnou vazbu na patřičné www stránky, které nabízejí naše zboží a případně je rovnou prodávají.

Vystavovat svoje zboží či výrobky na internetu je samozřejmě velmi atraktivní, SB KOMPLET® to podporuje několika různými způsoby – od automatického příjmu či přípravy příloh e-mailové pošty obsahujících objednávky či jejich plnění, přes odesílání ceníků a příjem objednávek z nich vzniklých až po přímou vazbu na WWW stránky včetně plně automatické aktualizace stavů zboží či cen a příjmu objednávek.

Zřiďte si jednuduše svůj internetový obchod s obousměrnou vazbou na SB KOMPLET® Sklad. Kontaktujte nás!

Ale Internet je přece počítačová síť obsahující obrovské množství informací a vlastností – proč je nevyužít?

SB KOMPLET® se snaží „svého“ uživatele neobtěžovat věcmi, které může udělat sám – například je schopen zcela automaticky stáhnout aktuální kurzovní lístek, dokáže automaticky rozesílat e-mailové zprávy se seznamem pohledávek, pomocí FTP přístupu umí řešit přenosy dat ze vzdálených provozoven, dokáže automaticky odesílat údaje o neplatičích na www servery se seznamy pohledávek, samozřejmostí je spolupráce s bankovními systémy, plánujeme např. napojení na obchodní rejstřík, kde by se mohly ihned testovat zadávané údaje apod.

Připojte svůj počítač k internetu a nechte svůj informační systém využívat této výhody – SB KOMPLET® to umí a ulehčí Vám práci...Skutečně nejlepší služby

Snahou celého kolektivu firmy H&M DataSoft spol. s.r.o. je poskytovat všem našim klientům co možná nejlepší péči. Velký důraz klademe na včasné, efektivní a na vysoké odborné úrovni poskytované služby, rychle vyřízené objednávky a v neposlední řadě maximální uspokojení individuálních potřeb našich zákazníků.

Pro splnění tohoto záměru používáme řadu běžných, ale i několik nových na trhu ne zcela běžných služeb. Nabízíme například možnost 24 hodinového HotLine nebo garance zásahu do 24 hodin – tyto služby se často využívají jen pár dní v roce, například během kritického účetního období (uzávěrky, převod roku, stěhování firmy apod.). Uživatel SB KOMPLETu tak má jistotu a klid, že v případě potřeby může využít okamžitou odbornou pomoc našeho konzultanta.

Z nabídky služeb, jejichž pomocí o Vás budeme pečovat, uvádíme alespoň některé:
- HotLine v pracovní dny 8:00 – 16:00 hod.
- HotLine e-mailem
- HotLine 24 hodin denně
- Konzultace přímo s autorem programu
- Expresní zásah do 24 hodin
- Osobní konzultant
- Pravidelné návštěvy
- Prvotní analýza a návrh řešení, vzorové nastavení
- Analýza způsobu používání programu
- WWW: konference, připomínky, řešení, novinky
- Odborná a tématická školení, zaškolení u Vás
- Tvorba zakázkových sestav
- Tvorba modulu na zakázku
- Technická podpora

Koupí ekonomického systému SB KOMPLET®, nezískáte pouze program. Odnesete si i soubor skutečně nejlepších služeb...Oblasti použití

Velkoobchod - elektro, domácí potřeby, stavebniny, kancelářská a výpočetní technika …
Nakladatelství, vydavatelství knih
Knižní velko a maloobchod
Maloobchod, síť prodejen
Účetní a daňová kancelář
Reklamní agentura
Servis