MILCOM servis a.s. je ryze českou společností, která byla založena v r. 1991. Společnost po svém vzniku zaměřila svoji činnost především na odbornou a poradenskou činnost v potravinářském odvětví, a to nejen s ohledem na nové podmínky soukromého podnikání, ale zejména na přenášení poznatků a harmonizaci našich předpisů a výrobní praxe s mlékařsky vyspělými zeměmi, zejména EU.
Svoji pozornost zaměřila především do oblasti spolupráce s organizacemi potravinářského a mlékárenského průmyslu. Díky zahraničním kontaktům svých pracovníků a jejich odborné kvalifikaci mohla společnost svoji činnost podstatně rozšiřovat, a to nejen do oblasti obchodní, v které získala řadu zastoupení renomovaných zahraničních firem, ale i do oblasti vlastní výroby. Svoji činnost rozšiřuje i do dalších průmyslových oblastí.
Společnost tvoří 5 obchodních, poradenských a správních středisek a dva výrobní závody. Celkem společnost zaměstnává cca 90 pracovníků.

- více o nás -